Nhắc đến tạo USB Boot cài Windows hay Linux, hiện có nhiều phần mềm miễn phí giúp bạn làm điều này. Nhưng mình hay sử dụng nhất vẫn là Rufus.…