Link nhận code và Spin Coin Master 31/1/2024 miễn phí mới nhất: Nhận vàng, tấn công,…

1. Full bộ mã code Spin Coin Master 31/1 mới nhất update hàng ngày

Mình đã cập nhật các đường link nhận vàng và Spin Coin Master từ trang Fanpage chính thức của nhà phát hành Moon Active đầy đủ. Hãy ghé bài viết này của Di Động Việt hàng ngày để lấy code Coin Master và có nhiều lượt spin miễn phí!

Người chơi hãy lưu ý là những link này đều là có hạn và giải thưởng có thể giảm đi nếu bạn không nhận kịp thời. Do đó, hãy dảm bảo bạn sử dụng các link Spin Coin Master miễn phí này trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày sau khi chúng được đăng lên là tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng hãy nhớ dùng điện thoại thì mới có thể nhận được các code này thành công nhé. Dưới đây là các mã code Coin Master 26/1 mới nhất được cập nhật mỗi ngày cho bạn:

NgàyPhần thưởngLink nhận spin Coin Master
31/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
31/01/202440 spins (Updating)Nhận
31/01/2024Free spins (Updating)Nhận
   
30/01/202480 spins (mới nhất)Nhận
30/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
30/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
30/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
30/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
30/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
30/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
30/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
30/01/202440 spins (Updating)Nhận
30/01/2024Free spins (Updating)Nhận
   
29/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
29/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
29/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
29/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
29/01/202465 spins (mới nhất)Nhận
29/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
29/01/202475 spins (mới nhất)Nhận
29/01/202455 spins (mới nhất)Nhận
29/01/202440 spins (Updating)Nhận
29/01/2024Free spins (Updating)Nhận
28/01/2024100 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202450 spins (mới nhất)Nhận
28/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
28/01/202480 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202450 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202450 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202440 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202440 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
28/01/202440 spins (Updating)Nhận
28/01/2024Free spins (Updating)Nhận
   
27/01/202455 spins (mới nhất)Nhận
27/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
27/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
27/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
27/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
27/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
27/01/20244d0 spins (Updating)Nhận
27/01/2024Free spins (Updating)Nhận
   
26/01/202475 spins (mới nhất)Nhận
26/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
26/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
26/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
26/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
26/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
26/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
26/01/202460 spins (Updating)Nhận
26/01/2024Free spins (Updating)Nhận
   
25/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
25/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
25/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
25/01/202475 spins (mới nhất)Nhận
25/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
25/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
25/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
25/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
24/01/2024100 spins (mới nhất)Nhận
24/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
24/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
24/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
24/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
24/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
24/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
24/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
24/01/202460 spins (Updating)Nhận
24/01/2024Free spins (Updating)Nhận
   
23/01/202475 spins (mới nhất)Nhận
23/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
23/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
23/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
23/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
23/01/2024200 spins (mới nhất – Limited)Nhận
23/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
23/01/202450 spins (Updating)Nhận
23/01/2024Free spins (Updating)Nhận
   
22/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
22/01/202480 spins (mới nhất)Nhận
22/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
22/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
22/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
22/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
22/01/202450 spins (Updating)Nhận
22/01/2024Free spins (Updating)Nhận
21/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
21/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
21/01/2024100 spins (mới nhất)Nhận
21/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
21/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
21/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
21/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
21/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
21/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
20/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
20/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
20/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
20/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
20/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
20/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
19/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
19/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
19/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
19/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
19/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
19/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
19/01/202430 spins (Updating)Nhận
19/01/2024Free spins (Updating)Nhận
18/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
18/01/2024100 spins (mới nhất)Nhận
18/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
18/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
18/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
18/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
18/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
18/01/202450 spins (Updating)Nhận
18/01/202430 spins (Updating)Nhận
17/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
17/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
17/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
17/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
17/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
17/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
17/01/2024200 spins (Limited – giới hạn người nhận)Nhận
17/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
17/01/202450 spins (Updating)Nhận
17/01/202430 spins (Updating)Nhận
16/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
16/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
16/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
16/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
16/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
16/01/2024150 spins (Limited – giới hạn người nhận)Nhận
16/01/202430 spins (Updating)Nhận
16/01/202430 spins (Updating)Nhận
15/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
15/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
15/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
15/01/202450 spins (mới nhất)Nhận
15/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
15/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
15/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
15/01/202450 spins (Updating)Nhận
15/01/202450 spins (Updating)Nhận
14/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
14/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
14/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
14/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
14/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
14/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
14/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
14/01/202430 spins (Updating)Nhận
14/01/202425 spins (Updating)Nhận
13/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
13/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
13/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
13/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
13/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
13/01/202450 spins (Updating)Nhận
13/01/202450 spins (Updating)Nhận
12/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
12/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
12/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
12/01/2024200 spins (Limited – giới hạn người nhận)Nhận
12/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
12/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
12/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
12/01/202450 spins (Updating)Nhận
12/01/202450 spins (Updating)Nhận
11/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
11/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
11/01/202460 spins (mới nhất)Nhận
11/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
11/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
11/01/2024150 spins (Limited – giới hạn người nhận)Nhận
11/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
11/01/202425 spins (Updating)Nhận
10/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
10/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
10/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
10/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
10/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
10/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
10/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
10/01/2024200 spins (Limited – giới hạn người nhận)Nhận
10/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
10/01/202450 spins (Updating)Nhận
10/01/2024Free spins (Updating)Nhận
   
09/01/202435 spins (mới nhất)Nhận
09/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
09/01/202425 spins (mới nhất)Nhận
09/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
09/01/2024Free spins (mới nhất)Nhận
09/01/202430 spins (mới nhất)Nhận
09/01/2024Free spins (Updating)Nhận

Có phải mọi người đang muốn kiếm thêm mã code Coin Master miễn phí mới nhất? Sau đây là một vài cách để nhận thêm được link Spin Coin Master để mọi người không bị bỏ lỡ các phần quà giá trị nào.

2.1. Nhận thêm Coin Master Spin bằng website Levvvel

Cách đầu tiên để nhận thêm lượt Spin Coin Master mình muốn giới thiệu tới mọi người đó là dùng website Levvvel. Đây chính là nguồn mà nhiều gamer lựa chọn để lấy được các code Coin Master Spin 2024 mới nhất.

Khi truy cập vào trang https://levvvel.com/coin-master-free-spins/, bạn sẽ thấy hàng loạt những lượt quay vàng và code Coin Master chứa những phần thưởng hấp dẫn. Hãy đảm bảo kiểm tra cột “Date” để biết ngày phát hành của mỗi code và cột “Daily Link”. Chỉ cần nhấn nhẹ vào nút “Collect” là các vòng spin may mắn sẽ là của bạn.

Sau đó, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Đừng do dự mà hãy nhấn vào nút “Collect Now” và bước chân vào thế giới Coin Master. Hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút nhưng đừng lo lắng bởi phần thưởng của bạn sắp đến.

Bạn sẽ bắt đầu một cuộc hành trình thú vị và cuối cùng đó chính là kho báu mà bạn đã mong chờ. Tiếp đến, gamer nhấp “Collect” là phần thưởng sẽ vào tay bạn. Hãy chuẩn bị để trở thành một người săn Coin Master thực thụ ngay thôi!

2.2. Nhận thêm Spin Coin Master qua Discord

Nền tảng Discord giờ đây đã trở thành nơi được người chơi ưa chuộng để nhận thêm Spin Coin Master. Hiện tại, bạn có cơ hội tham gia các cộng đồng trên Discord chuyên tăng Spin Coin Master thông qua những bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần tải ứng dụng Discord, cài đặt và đăng nhập vào tài khoản của mình. Tiếp đến, bạn chỉ cần truy cập đường link https://discord.com/invite/qGArYn và yêu cầu gia nhập bằng cách nhấn vào nút “Chấp Nhận Lời Mời”.

Bước 2: Khi bạn đã là thành viên của nhóm, bạn di chuyển đến tab “#xin-role-để-nhận-spin” và để lại tên tab của bạn và chờ cho quản trị viên xét duyệt.

Bước 3: Một khi bạn chính thức vào nhóm, hãy vào kênh Chat. Tại nơi này, bạn sẽ khám phá được nhiều kênh giao lưu và nhận được sự hỗ trợ từ những người chơi khác trong cộng đồng. Cụ thể, kênh “Share-Link” sẽ là nơi bạn có thể nhận được các đường link kết bạn trên Facebook từ các quản trị viên. Nó sẽ giúp bạn tăng số lượt Coin Master Free Spin mỗi ngày.

Có rất đông người chơi đã có thể tăng số lượt Spin Coin Master của mìnhbằng cách click vào các liên kết trên Facebook. Bạn có thể thu về cho mình lên đến 1.000 – 2.000 lượt Spin mỗi ngày bằng cách này. Hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy gỡ bỏ Messenger đã cài sẵn và chuyển sang cài đặt phiên bản Messenger Lite trên điện thoại của bạn. Kế đến, hãy đăng nhập vào Facebook qua phiên bản Lite này.

Bước 2: Sau đó, hãy tìm các từ khoá liên quan tới lượt spin. Khi đó, bạn sẽ thấy nhiều Fanpage và nhóm có liên quan đến chạy Spin trên Facebook.

                                                                           Code Coin Master

Bước 3: Tiếp theo, bạn click vào link giới thiệu để mở lên các mã code Coin Master. Bạn bấm vào icon ba dấu gạch ngang ở góc trên bên phải và bấm Mời bạn bè.

Bước 4: Kế tiếp, bạn hãy nhấn vào “INVITE” ở bên dưới và gửi lời mời đến các bạn bè chạy spin đã kết nối trước đó. Sau đó, hãy đợi đến khi tài khoản spin của bạn được kích hoạt thì lúc đó lượt Spin miễn phí sẽ tự động được thêm vào tài khoản Coin Master của bạn là xong.

 

2.4. Liên kết tài khoản Facebook để được nhận Spin Coin Master miễn phí

Nếu muốn nhận Code Coin Master bằng cách này, mọi người nhấn chọn dấu 3 gạch nằm ở trên > Bấm vào nút LOGIN để có thể kết nối với tài khoản Facebook và nhận được thêm lượt Spin.

Nếu bạn gặp bất cứ trở ngại nào khi vào website Levvvel thì một giải pháp thay thế là hãy vào trong App Store hoặc CHPlay. Sau đó, bạn tìm kiếm với từ khóa “Spin Master” thì chúng ta sẽ thấy hàng loạt ứng dụng giúp người chơi sở hữu thêm nhiều link nhận được code Coin Master.

Quy trình để nhận các giải thưởng qua các app đều giống nhau là chỉ cần tải và cài đặt. Dưới đây là danh sách một số ứng dụng cho phép nhận link Coin Master miễn phí trên smartphone mà mọi người có thể tham khảo thêm:

  • Spin links for Coin Master
  • Daily Spins – Spin Link
  • SpinsMaster – Coin & Spins Link
  • Spin Link – CM Spin link
  • Spin Link – Coin Master Spins
  • Spin Master: Reward Link Spins

3. Giải đáp những thắc mắc có liên quan thường gặp

Nếu bạn còn đang thắc mắc những điều về game cũng như cách nhận spin và code Coin Master free để có thêm vàng thì hãy tham khảo phần sau nhé.

3.1. Spin trong game Coin Master là gì? Có lợi ích gì?

Trong game Coin Master, “Spin” là 1 hành động thực hiện một lần quay trên chiếc bánh xe may mắn. Khi bạn thực hiện một Spin, chiếc bánh xe sẽ bắt đầu quay và cuối cùng sẽ chỉ vào một phần thưởng nhất định. Các giải thưởng này có thể là vàng (1 đơn vị tiền tệ trong trò chơi), thẻ (dùng để xây dựng và cải tiến làng) hoặc có cơ hội gia nhập vào các sự kiện đặc biệt nằm trong trò chơi đó.

3.2. Các mã code Coin Master có thời hạn sử dụng là bao lâu?

Hạn dùng cho các code Coin Master 2024 thường được bên cung cấp hoặc đội ngũ phát triển game quy định. Do đó, mỗi mã Spin Coin Master thường đi kèm với một kỳ hạn cố định và khi quá kỳ hạn này thì mã đó sẽ không còn giá trị và bạn không đổi được phần thưởng nữa.

3.3. Những mã code Coin Master ở trên nhập được bao nhiêu lần?

Số lẫn sử dụng của mỗi mã code Coin Master thường tuân theo quy định do nhà cung cấp hoặc nhà phát triển game đặt ra. Do đó, nó sẽ không được cố định và có thể biến đổi phụ thuộc vào từng link.
Có những mã code Coin Master Spin chỉ có thể dùng một lần. Trong khi đó, một số mã khác lại có thể được sử dụng nhiều lần cho tới khi chạm ngưỡng giới hạn sử dụng đã được định sẵn từ trước. Khi một mã vượt quá hạn mức sử dụng, nó sẽ không còn giá trị và bạn sẽ không thể dùng nó để đổi lấy quà tặng được nữa.

4. Tổng kết

Hy vọng bài viết Link nhận Spin và code Coin Master free mới nhất 2024 ở trên sẽ giúp bạn nhận được thật nhiều quà tặng hấp dẫn và nhanh chóng lên cấp độ mình mong muốn. Chúc bạn sẽ có những phút giây chiến game vui vẻ cùng bạn bè nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *