Home Tags Fix lỗi Windows

Tag: Fix lỗi Windows

Các cách vào Advanced Startup Options và Safe Mode Windows 10/8/7

Cách vào Advanced Startup Options và Safe Mode Windows 10/8

Lang thang tìm kiếm trên Google hay Bing,.. bạn sẽ gặp khá nhiều bài viết vể các cách vào Advanced Startup hay...
Source: www.techgainer.com

Sửa lỗi sai giờ khi cài song song Linux (Ubuntu) với Windows 10

Lỗi thời gian trên hệ điều hành chạy sai giờ xuất hiện khi bạn cài đặt hai hệ điều hành song song,...

Gợi ý

Quay video màn hình trong Linux Ubuntu

Quay video màn hình trong Linux Ubuntu

Khi bạn muốn chia sẻ những thông tin hay điều gí đó thú vị trên màn hình Linux của mình. Có lẽ bạn sẽ...