Chia sẻ code web ifix miễn phí

Code web ifix phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. iFix được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Software.

Tải ngay tại đây

https://drive.google.com/file/d/1C-EvkW472HUuZwRKbvoH8gVvog4vMHep/view?usp=sharing

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *