Chia sẻ code web bệnh viện tươi miễn phí

Code giới thiệu website bệnh viện, trung tâm y tế phù hợp cho các bạn nghiên cứu, làm đồ án. Web nayd sẽ bao gồm đầy đủ các chức năng như giới thiệu bệnh viện, cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ, dịch vụ nổi bật, tin tức hoạt động bệnh viện.

Tải ngay tại đây

https://drive.google.com/file/d/1g-cY8fMxFebC4V9Duc4tZdp1LE4xBK04/view?usp=sharing

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *