Cách tải và cài đặt Đột kích phiên bản mới từ VTC Online đơn giản

I. Tải bản Patch (bản cập nhật) từ phiên bản Đột Kích đã có sẵn trong máy.

1. Hướng dẫn nhanh cách tải Đột Kích qua Patch cập nhật

Truy cập trang chủ tải CF tại đây > Tải bản Patch mới nhất, Chọn tải về máy > Chọn thư mục để tải về > Nhấn chọn file CF_Patch_XXXX.exe vừa tải về > Lựa chọn đường dẫn đến thư mục đặt game đã cài từ trước > Nhấn Tiếp theo > Mở thư mục chứa game CF và chọn file patcher_cf2.exe > Hệ thống sẽ tự động Autopatch, giao diện game sẽ mở lên khi hoàn thành.

2, Hướng dẫn chi tiết cách tải Đột Kích qua Patch cập nhật

Bước 1: Truy cập trang chủ download Đột Kích

Bước 2: Tải bộ cài mới nhất (vd: hiện tại là CF Patch 1340) trên trang chủ, chọn Tải về máy.

Bước 3: Chọn thư mục để tải về.

Bước 4: Mở thư mục vừa tải về và nhấn chọn file CF_Patch_1340.exe.

Bước 5: Tiến hành cài đặt, sau đó lựa chọn đường dẫn vào thư mục game và nhấn tiếp theo.

Lưu ý: Bạn cần chọn đường dẫn vào thư mục game đã cài từ trước. Ví dụ, Hình minh họa là thiết bị được cài game tại C:\Program Files (x86)\VTCGame\Dot Kich, nếu bạn đặt game tại thư mục khác thì hãy chọn lại đường dẫn đến thư mục đó.

Bước 6: Sau khi hoàn thành cài đặt, mở thư mục game CF của bạn và chọn file patcher_cf2.exe để tiến hành Autopatch.

Bước 7: Đợi Autopatch hoàn thành giao diện game sẽ hiện ra. Bạn chỉ cẩn đăng nhập vào tài khoản VTC online của bạn là có thể chơi game.

II. Tải bộ cài đặt đầy đủ của Đột kích

1. Hướng dẫn nhanh cách tải Đột Kích bản đầy đủ

Truy cập trang chủ Download CF > Chọn file CF_FULL_XXXX.exe >Nhấn Tải về máy > Chọn thư mục cài đặt > Thực hiện tương tự với các file còn lại > Nhấn mở CF_FULL_XXXX > Chọn ổ đĩa bạn muốn cài đặt > Chọn tiếp theo và tiến hành cài đặt > chọn patcher_cf2 để chạy game > Giao diện game sẽ hiện ra, bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản VTC Online.

2. Hướng dẫn chi tiết cách tải Đột Kích bản đầy đủ

Bước 1: Truy cập trang chủ tải Đột kích – Crossfire

Bước 2: Chọn file CF_FULL_1340.exe . Nhấn Tải về máy.

Bước 3: Chọn thư mục cài đặt.

Bước 4: Thực hiện tương tự với các file còn lại

Bước 5: Nhấn mở CF_FULL_1340 tại thư mục bạn tải về.

Bước 6: Chọn ổ đĩa bạn muốn cài đặt.

Sau khi nhấn Chọn, bạn cần chọn thư mục bạn muốn cài đặt game. Sau đó nhấn Xác nhận để hoàn thành việc chọn thư mục cài đặt.

Bước 7: Chọn tiếp theo và tiến hành cài đặt

Bước 8: Sau khi hoàn thành cài đặt, chọn patcher_cf2 để chạy game.

Bước 9: Giao diện game sẽ hiện ra, bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản VTC online của bạn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *