Chuyên mục: Linux

Các bản phân phối Linux có nhiều thú vị và tính năng, không phải chỉ dành cho dân chuyên mà người yêu thích Linux vẫn có thể sử dụng. Do đó, chuyên mục này sẽ chia sẻ các hướng dẫn, cài đặt, kiến thức cơ bản về sử dụng các hệ điều hành nhân Linux, đặc biệt là Ubuntu.