Để cài đặt hệ điều hành Windows cho máy tính, thông thường bạn sẽ cần dùng đến đĩa DVD hay USB chứa bộ cài thích hợp. Nếu dùng USB cài…