Truy cập website đồng nghĩa bạn đồng ý và tôn trọng các quy định, điều khoản của Góc Info. Gocinfo.com có toàn quyền và có quyền thay đổi các điều khoản mà không cần báo trước.

Một số điều khoản

  1. Gocinfo.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên trên Gocinfo.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Nếu bạn có ý định sử dụng lại bất kỳ nội dung nào trên Gocinfo.com, vui lòng ghi rõ Nguồn bài viết từ Gocinfo.com cũng như liên kết đến Gocinfo.com
  5. Nếu nội dung nào trên Gocinfo.com vi phạm nguyên tắc cộng đồng hoặc chứa dữ liệu, sản phẩm của bạn và bạn muốn gỡ bỏ nó thì vui lòng liên hệ với Gocinfo.com tại đây để được hỗ trợ sớm nhất.

Thông tin người gửi

Khi bạn liên hệ với Gocinfo.com thông qua form liên hệ, đăng ký email nhận bản tin, bình luận phản hồi dưới bài viết,.. Có thể bạn cần phải cung cấp một số thông tin như tên, địa chỉ email,.. Tất cả những thông tin này đều được gocinfo.com sử dụng để liên hệ với ban. Gocinfo.com cam kết không bao giờ chia sẻ những thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác.